Uvjeti poslovanja

Informacije o trgovačkom društvu  

MERANIA – Obrt za proizvodnju keramičkih proizvoda Krapan 1/A 52223 Raša OIB: 87032328904  

Obrt Merania sa sjedištem u Raši vlasnik je internet stranice www.merania.hr. Skup usluga koje pruža  Obrt Merania na domeni www.merania.hr je provođenje financijskih transakcija, organizacija i  posredovanje pri prodaji, prodaja vlastitih proizvoda, upravljanje sadržajem i pružanje informacijskih  usluga putem interneta. Korištenjem internetske stranice www.merania.hr smatra se da ste kao  korisnik u potpunosti upoznati i suglasni s navedenim Uvjetima korištenja, Uvjetima prodaje i Izjavom  o povjerljivosti podataka. Ukoliko se s istima ne slažete i ne prihvaćate ih, molimo vas da se ne  koristite ovom internetskom stranicom. Svakim daljnjim korištenjem ovih Internetskih stranica nakon  upoznavanja s Uvjetima korištenja, smatra se da su korisnici suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i  pravilima te pristaju na korištenje Internetskih stranica sukladno tim uvjetima.  

Pravila ponašanja  

Korisnik se obavezuje da neće koristiti naš sustav na bilo koji način na koji bi se mogao ugroziti  nesmetan i siguran rad. Slanje masovnih neželjenih komercijalnih e-mail poruka ili SPAM-a kroz  www.merania.hr sustav najstrože je zabranjeno. Zadržavamo pravo bez prethodnog upozorenja  isključiti, trajno ili privremeno bilo kojeg korisnika za kojeg se utvrdi da je slao SPAM e-mail poruke.  

Odricanje od odgovornosti  

Web sustav www.merania.hr je sačinjen tako da daje općenite informacije o velikom rasponu tema  vezanih uz izradu keramike, tehnike rada i opremanju prostora. Merania.hr ograđuje se od postupaka  koji su poduzeti u vezi s informacijama na stranici, ova web stranica sačinjena je kao dodatak, a ne  kao zamjena za stručnost, vještinu, znanje i procjenu kompetentnih osoba. Merania.hr zadržava  pravo na pogrešne navode. U takvom slučaju mjerodavna je informacija koja je pružena usmeno ili  pismeno od strane naših djelatnika, merania.hr ne daje garancije bilo koje vrste za usluge koje  pružamo. Ovo uključuje gubitak podataka. Merania.hr zadržava pravo da doda, obriše ili promijeni  bilo koji uvjet korištenja ili njegov dio bez prethodne najave i u bilo koje vrijeme. Merania.hr ne  garantira da će ove stranice biti dostupne u svakom trenutku. Stranice mogu biti privremeno  nedostupne kada je to potrebno zbog podrške, održavanja ili izmjene sadržaja. Obrt Merania  zadržava pravo izmjene sadržaja na web sustavu merania.hr bez prethodne najave u bilo kojem  trenutku, na bilo koji način i iz bilo kojeg razloga te nije odgovoran ni za kakve moguće posljedice  proizašle iz takvih promjena  

Glavna obilježja robe  

Proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.  

Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati  proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda  prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo obzirom na  postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih Kupac vidi na zaslonu i sl.  

U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog  proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis proizvoda, cijena i dr.) 

prikazani na web stranici www.merania.hr podložni su bugovima, nepravilnostima u radu aplikacije,  drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili  neispravnosti u pogledu podataka o proizvodima prikazanih na www.merania.hr Prodavatelj zadržava  pravo jednostrano raskinuti ugovor.  

Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su raspoloživi i  dostupni.  

Uvjeti korištenja  

Korištenjem Internet stranice u vlasništvu Obrta Merania smatra se da su korisnici u svakom trenutku  upoznati s ovim uvjetima korištenja te da ih u potpunosti razumiju i prihvaćaju. Obrt Merania  zadržava pravo izmjene sadržaja i uvjeta korištenja Internet stranice bez obaveze prethodne najave  te nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu tim promjenama. Obrt Merania se u potpunosti odriče  svake odgovornosti koja je na bilo koji način vezana uz korištenje stranice od strane korisnika bilo  uporabom ili zlouporabom sadržaja, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj  trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom sadržaja stranice. Odricanjem od navedene  odgovornosti Obrta Merania nije cilj smanjiti odgovornost za svoje postupanje u skladu sa zakonskim  propisima. Iako Obrt Merania nastoji smanjiti tehničke pogreške prilikom korištenja Internet stranice,  ne može jamčiti da će sve funkcionalnosti biti uvijek dostupne niti odgovara za eventualnu  nedostupnost stranice. Obrt Merania ne odgovara za sadržaje niti za raspoloživost drugih stranica na  koje upućuje poveznicama.  

Uvjeti prodaje  

Svaki registrirani i neregistrirani korisnik mogu kupovati artikle iz ponude merania.hr prikazane na  internetskim stranicama. Kupoprodajni ugovor između registriranog/neregistriranog korisnika i Obrta  Merania postaje pravovaljan nakon primitka naručene pošiljke i uplate sredstava na račun Obrta  Merania. Obrt Merania zadržava pravo otkazivanja narudžbe bez dodatnog objašnjena.  

Cijene  

Sve navedene cijene sadrže PDV i izražene su u kunama (cijena u eurima informativnog je karaktera  te ne odražava promjenjivi tečaj prema stranim valutama). Ponuda i cijene za specijalne akcije vrijede  do isteka roka koji je naveden na samoj internet stranici ili do isteka zaliha. Troškovi dostave nisu  uključeni u cijenu proizvoda, osim ako to u opisu proizvoda nije izričito navedeno. Cijena robe  utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod  podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u  pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu. Takve situacije su  izvanredne i za njih se Obrt Merania unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen  obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po  konkretnoj narudžbi kupca.  

Jamstvo i rezervni dijelovi  

Jamstveni rok za skupinu posuđe iznosi 14 (četrnaest) dana od dana isporuke proizvoda. Jamstveni  rok za skupinu rasvjeta iznosi 1 (jednu) godinu.  

Rezervni (zamjenski dijelovi) za proizvode koji su sastavljeni od više zasebnih elemenata dostupni su  2 (dvije) godine od dana isporuke proizvoda.  

Obrt Merania se ne obavezuje isporučiti identični zamjenski dio, već će za svaki ponuditi alternativno  rješenje. Za artikle za koje nije naveden rok jamstva, vrijede rokovi općih jamstvenih uvjeta prema 

važećim zakonima Republike Hrvatske. Obrt Merania osigurava servis za sve proizvode iz skupine  rasvjeta kupljene putem Internet stranice www.merania.hr  

Plaćanje  

Vaše naručene artikle možete platiti na nekoliko načina:  

  1. Uplatnicom/virmanom – plaćate na navedeni žiro račun Obrta Merania prema izdanoj ponudi.  Račun će Vam biti izdan sa datumom izlaska robe sa našeg skladišta i bit će vam poslan na e-mail  adresu koju ste dostavili prilikom kupnje proizvoda.Ukoliko želite da Vam račun pošaljemo na neku  drugu adresu, molimo vas da nas o tome obavijestite prilikom same kupovine.  
  2. Pouzećem, plaćanje dostavljaču prilikom preuzimanja robe.  

Prije slanja robe pri ovakvom načinu plaćanja provjeravamo telefonski kupca da li potvrđuje  narudžbu, te ne šaljemo robu prije nego dobijemo potvrdu. Plaćanje pouzećem odnosi se samo na  određene skupine proizvoda te je jasno naglašeno koji se proizvodi mogu kupiti navedenim načinom  plačanja). 

3.Kartično plaćanje- kartično plaćanje provodi se preko provjerenih sustava te se primitak sredstava  na račun Obrta Merania smatra narudžbom proizvoda. 

Dostava naručenih artikala  

Naručeni artikli bit će isporučeni na vašu adresu u najkraćem mogućem roku, a najkasnije u roku od  30 radnih dana za naručenih max. 10 proizvoda. Cjelokupni asortiman sa stranice www.merania.hr  proizvodi se po narudžbi, tako osiguravamo maksimalnu kvalitetu i prilagođeni dizajn za svakog  pojedinog kupca.  

Za narudžbe veće od 10 naručenih proizvoda rok isporuke dogovara se direktno sa službom Obrta  Merania. U mjestima gdje postoji organizirana dostava, Vaš će paket biti dostavljen izravno na Vašu  adresu. Tamo gdje dostava paketa nije organizirana, dostavna služba ili tvrtka koja se bavi kurirskom  uslugom će Vas obavijestiti o prispijeću pošiljke i Vaš ćete paket moći podići u roku prema rokovima  dostavne službe. Obrt Merania ili ovlašteni dostavljač zadržava pravo da se prilikom isporuke robe  zatraži identifikacija primatelja putem osobnog dokumenta te ukoliko se ne dobije ista Obrt Merania  zadržava pravo da ne isporuči poslanu robu. Primatelj svojim potpisom na dostavnici ili sličnom  dokumentu potvrđuje primitak robe.  

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u  tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što  kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.  

Vjerujemo da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.  

Pregled stvari i vidljivi nedostaci  

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati ili je dati na pregled, čim je to prema  redovitom tijeku stvari moguće, i o vidljivim nedostacima obavijestiti prodavatelja u roku od osam  dana, a kod trgovačkog ugovora bez odgađanja, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada. 

Kad je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana, kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih  nedostataka priopćiti prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.  

Ako je kupac otpremio stvar dalje bez pretovara, a prodavatelju je pri sklapanju ugovora bila poznata  ili morala biti poznata mogućnost takve daljnje otpreme, pregled stvari može biti odgođen do njezina  

prispijeća u novo odredišno mjesto, i u tom slučaju kupac je dužan prodavatelja obavijestiti o  nedostacima čim je po redovitom tijeku stvari mogao za njih doznati od svojih klijenata.  

Kod potrošačkih ugovora potrošač kao kupac nije obvezan pregledati stvar niti je dati na pregled, ali  je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana  kad je otkrio nedostatak.  

Skriveni nedostaci  

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao  otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka  prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je  nedostatak otkrio, a kod trgovačkog ugovora – bez odgađanja.  

Pravo na raskid ugovora  

  1. Svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije potrošač može, ne navodeći za to razlog,  raskinuti u roku od 14 (četrnaest) dana. 2. U slučaju sklapanja ugovora o prodaji proizvoda, rok iz  stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošač primio proizvod. 3. U slučaju sklapanja  ugovora o pružanju usluge, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana sklapanja ugovora.  

Oblik raskida ugovora  

  1. Ugovor se raskida pisanom obaviješću o raskidu poslanom trgovcu. 2. Ugovor je raskinut u  trenutku kada je trgovac primio obavijest o raskidu. 3. Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme,  ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka navedenom prije.  

Posljedice raskida ugovora  

  1. U slučaju raskida ugovora, potrošač je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu. 2. Potrošač ne  odgovara za štetu koju je trgovac pretrpio zbog raskida ugovora. 3. Potrošač je odgovoran za svako  umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom 4. Trgovac je dužan, u roku od 14 dana  od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti potrošaču cjelokupan iznos koji je potrošač do  trenutka raskida platio na temelju ugovora.  

Isključenje prava na raskid ugovora  

Osim ako stranke nisu drukčije ugovorile, potrošač nema pravo na raskid na temelju prethodnih  članaka ako je riječ o ugovoru: -prodaji proizvoda čija je cijena ovisna o fluktuacijama na financijskom  tržištu – prodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, proizvoda izrađenog  isključivo za potrošača ili proizvoda koji zbog svoje naravi ne može biti vraćen. Kod prodaje svih  proizvoda koji su naručeni po posebnom dizajnu, ili je kupac zatražio promjenu dizajna postojećih  proizvoda, kao i kod izrade personaliziranih proizvoda, kupac gubi pravo na raskid ugovora o kupnji  

Povrat  

Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i  računom. Obrt Merania utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed 

umanjenja vrijednosti proizvoda. Potrošač snosi trošak povrata robe.  

Obavijest o načinu podnošenja prigovora potrošača  

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14.) obavještavamo potrošače da  nezadovoljstvo u odnosu na kupljeni proizvod ili pruženu uslugu mogu iskazati pismenim prigovorom  u našem poslovnom prostoru pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.  Prigovor također možete poslati putem pošte na adresu: Obrt Merania, Krapan 1/A 52223 Raša  Trgovac se obvezuje u pisanom obliku odgovoriti na prigovor u zakonskom roku od 15 dana od dana  zaprimanja prigovora. Pritužbe putem elektronske pošte na adresu merania.keramika@gmail.com  možete uputiti, no na njih nismo dužni odgovoriti te nije službena komunikacija.