Početnički tečaj lončarenja

Početnički tečaj lončarenja traje min. 3 dana, 3 sata po danu gdje polaznik dobiva osnovnu obuku iz materijala, tehnike ručne izrade i rada na lončarskom kolu. Polaznik radi sa Masimom ili Pierom na lončarskom kolu 1-1,5 sati, a ostalo vrijeme je individualni rad. U cijenu je uključeno korištenje materijala i alata te piće, kava ili čaj. Tečaj se može produžiti još dva dana uz nadoplatu. Izrađeni artikli se mogu dostaviti polazniku. Za rezervaciju molimo kontaktirajte nas putem maila ili telefona. 

Cijena : 1.500,00 kn/ 200€

Jednodnevna radionica

Jednodnevna radionica počinje obilaskom radionice kako bi polaznici dobili ideju o proizvodnom procesu i osnovama o materijalima koje koristimo. Masimo zatim demonstrira rad na lončarskom kolu i glaziranje proizvoda, a Dolores ručno oslikavanje predmeta. Svaki polaznik  zatim radi s Masimom na lončarskom kolu, dok ostali savladavaju tehnike ručnog oblikovanja. Nije potrebno imati prethodno iskustvo …samo biti raspoloženi za prljanje! Glini je potrebno oko 2-4 dana da se osuši prije nego što se ispeče. Keramika mora proći kroz 2 pečenja – bisk i glazura, tako da će izrađena keramika biti spremna  20 dana nakon prvog pečenja za slanje. Glaziranje i drugo pečenje se može dogovoriti uz nadoplatu. Radionica traje 2-3 sata. Minimalno 3 polaznika, maksimalno 6 polaznika. Za manje od 3 polaznika cijena po dogovoru. Za rezervacije kontaktirajte nas putem maila ili telefona.

Cijena : 450,00 kn/  60€

Teambuilding radionice

Teambuilding radionice

Teambuilding radionice izvode se u dogovoru sa tvrtkama unutar radionice ili na dogovorenom mjestu. Izabere se neka tematika vezano za viziju i misiju tvrtke, grupa se dijeli u timove. Svaki tim, u vrlo zabavnoj atmosferi, zajednički oblikuje svoj predmet u glini i kroz oblikovanje jača timski rad. Na kraju radionice svaki tim prezentira svoj predmet  koji odražava ciljeve i vrijednosti njihove tvrtke. Proizvodi se zatim suše u našoj radionici , peku i po dogovoru glaziraju i šalju dostavom u tvrtke i trajna su uspomena na zajednički timski rad. Ukupno trajanje teambuilding radionice je 2-3 sata.

Cijena: na upit

Grupne radionice s djecom

Grupne radionice s djecom

Zajedno sa voditeljima likovnog odgoja osmišljava se tema na temelju koje će se izrađivati predmeti. Djeca se dijele u grupe pa individualno ili zajednički izrađuju dogovorene predmete. Predmeti se zatim suše, peku , po dogovoru glaziraju , i zatim dostavljaju školi ili vrtiću.

Grupne radionice sa djecom se mogu održavati u našoj radionici ili po dogovoru na drugom mjestu. Ukupno trajanje radionice je maksimalno 2 školska sata.

Cijena: na upit